Zde najdete nejrůznější odkazy:

Charity:
Organizace - dětské domovy, školy, nemocnice atd.:
www.dkc.cz - dětské krizové centrum
http://betlem.diakoniecce.cz - centrum diakonie
www.ruhrabyne.cz - rehabilitační ústav Hrabyně
www.upol.cz - Univerzita Palackého v Olomouci
www.fnspo.cz - fakultní nemocnice Poruba
www.vnbma.cz - vítkovická nemocnice blahoslavené Marie Antoníny
www.zdravcentra.cz - rozcestník zdravotnických organizací
www.ddbudisov.cz - dětský domov Budišov - opavsko
www.pomoztedetem.cz - server nadace Pomozte dětem
www.adopce.com - server o adopci
www.elimopava.cz
www.fod.cz - občanské sdružení na pomoc týraným dětem
www.vzajemnesouziti.cz
www.acorus.cz - asociace provozuje non-stop krizovou telefonní linku a dalši potřebnou pomoc pro oběti domácího násilí
www.volny.cz/cspdtilia - občanské sdružení, které se zabývá sociálně-právní ochranou dětí
www.unicef.cz - dětský fond OSN u nás i ve světě
www.ditekrize.cz - nestátní nezisková organizace provozující krizové centrum a Linku důvěry pro týrané, zneužívané a zanedbávané děti
www.helpinghands.cz - nadace zaměřená na pomoc sirotkům
www.nadace-lvice.com - nadace pro ochranu a podporu dětí a nezletilé mládeže
www.muzydetem.cz - sdružení pomáhající dětským domovům a utečeneckým táborům
www.detem.zde.cz - nadace Dětem 3. tisíciletí
www.nasedite.cz - krizové centrum Linky bezpečí
www.nadacetm.cz/web - nadace Terezy Maxové
www.volny.cz/nadaproradost - nadace pro radost
www.kapkanadeje.cz - nadační fond pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby
www.efuture.cz/osld - charitativní organizace pro pomoc zanedbávaným dětem
www.olivovanadace.cz - nadace je zaměřena na sociální zdravotní pomoc dětem v ČR
www.sance.info/ - preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež v ČR
www.linkabezpeci.cz/index1.htm - server linky bezpečí
www.sky.cz/spondea - krizové centrum pro děti a mládež s non-stop provozem
www.zivotdetem.cz - pomoc nemocným a postiženým dětem
www.clovekvtisni.cz - nadace člověk v tísni
www.nasedetatko.com - stránky pro všechny, kteří mají a nebo čekají dítě
www.kostnidren.cz - stránky o dárcovství, registr a další podrobnosti
Farnosti:
www.volny.cz/kristus.kral - farnost Ostrava Svinov
www.farnost.katolik.cz/reckovice - brněnská farnost Řeckovice
www.pustapolom.cz/farnost - farnost Pustá Polom
http://farniuradostravice.unas.cz/ - farnost Ostravice
Stránky diecézí:
www.doo.cz - diecéze Ostravsko - Opavská
www.biskupstvi.cz - diecéze brněnská
www.bcb.cz - diecéze českobudějovická
http://plzen.cirkev.cz - diecéze plzeňská
www.diecezehk.cz - diecéze královehradecká
http://qwert.cz/zdislava - diecéze litoměřická
www.apha.cz - arcidiecéze pražská
www.ado.cz - arcidiecéze olomoucká
www.vatican.va - vatikánský server
webdesign: Synetix
©2005-2020 Obecní úřad Moravice, prohlášení o přístupnosti