Podatelna

1. Podání elektronickou poštou

Elektronická adresa info@moravice.eu je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Obecnímu úřadu opatřených zaručeným elektronickým podpisem.

2. Podání datovou schránkou

ID datové schránky: bxmaxka

Všechny fyzické i právnické osoby mohou činit podání prostřednictvím této datové schránky.

3. Místní podání

Dokumenty můžete podávat na běžných datových nosičích v budově obecního úřadu.

4. On-line formulář

Tento formulář slouží pouze pro zasílání zpráv, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis a proto nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.

webdesign: Synetix
©2005-2024 Obecní úřad Moravice, prohlášení o přístupnosti