Vážení hosté,

vítáme Vás v našem Římskokatolickém farním kostele svatého Filipa a Jakuba v Moravici. Obec Moravice je v kronikách prvně zmiňována kolem roku 1300. Již v této době stál na tomto místě kostelík, který byl celý dřevěný – od roku 1525 byl kostel farní. Farnost spravoval děkan z Opavy až do roku 1675, kdy zahynul při zpáteční cestě do Opavy. Od té doby patřil kostel pod farnost Hořejší Kunčice. V té době bývala ve zdejším kostele mše svatá pouze jednou ze tři týdny. Tato závislost farnosti na Hořejších Kunčicích trvala celých sto let. V roce 1785 poslali farníci žádost císařovně Marii Terezii o navrácení statutu farnosti a o přidělení vlastního kněze. Císařovna farnosti vyhověla, avšak knížecí úřad toto neakceptoval. Farníci se pak ještě 4 roky soudili, ale bez kladného výsledku. Až v roce 1859 byla moravická farnost znovu ustanovena a byl do ní dosazen kněz. Přestože farnost neměla vlastního kněze, začala v roce 1735 stavět na místě dřevěného kostelíku kostel zděný, který byl postaven v barokním slohu v půdorysu, jak jej vidíte dnes. Po dostavbě byla kostelní věž osazena třemi zvony. K původnímu zvonu z dřevěného kostelíku z roku 1697 byly přidány dva nové, velký zvon s názvem „Maria Hilf“ a zvon malý. O jménech malých zvonů se kroniky nezmiňují. Po roce 1864 velký zvon praskl a byl přetaven na dva nové. V roce 1914 byly všechny zvony zrekvírovány pro válečné účely a nahrazeny zvony ocelovými, které byly na věži až do roku 1928, kdy byly vysvěceny zvony nové. Tyto byly zničeny v roce 1954  při požáru, po kterém z kostela zůstaly pouze obvodové zdi. V roce 1957 bylo započato za pomoci obětavých lidí s přípravou na obnovu kostela, což se podařilo za velmi krátkou dobu – započato bylo na jaře 1958 a již v říjnu téhož roku byl kostel znovu vysvěcen. V roce 1984 byla na kostele zhotovena nová fasáda. V lednu 1996 zemřel poslední (zatím) stálý duchovní správce farnosti a duchovní správou byl pověřen kněz z Melče. V průběhu dalších let bylo stále více patrné, že kostel bude potřebovat další opravy. Spravování budovy kostela si vzali za své farníci, kteří v roku 1996 opravili a vymalovali interiér kostela. Natřena je již také venkovní fasáda.


                                           
 

Přijměte upřímné pozvání do našeho společenství.

 

webdesign: Synetix
©2005-2020 Obecní úřad Moravice, prohlášení o přístupnosti