Obsah:

Obecní vyhlášky

Požární řád obce Moravice

Vyhláška č. 10/2001

Směrnice č. 1/09 pro zadávání veřejných zakázek

Obec Moravice, Moravice č. 15, 747 84 Melč, okr. Opava     SMĚRNICE č. 1/2009 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCÍ MORAVICE     Tato směrnice upravuje...

OZV - Znak a vlajka obce Moravice

    OBEC MORAVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2010, o znaku a vlajce obce   Zastupitelstvo obce Moravice se na svém zasedání č. 4 dne 24.6. 2010 usnesením...

OZV - Daň z nemovitosti

    OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE MORAVICE č.3/2010   kterou se stanoví koeficienty pro výpočet daně z nemovitosti   Zastupitelstvo obce Moravice na svém...