Obsah:

Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 1. Oficiální název:
  Obec Moravice
   
 2. Důvod a způsob založení
  dle zákona č. 367/1990 Sb., dále dle zákona č. 128/2000 Sb.
   
 3. Organizační struktura
   
 4. Kontaktní spojení
   
 5. Případné platby můžete poukázat na účet:
  1855975369 / 0800, ČS pobočka Opava
   
 6. IČ: 
  00 635 391
   
 7. DIČ:
  Obec není plátcem DPH
   
 8. Rozpočet obce v tomto a předchozím roce
  2004, 2005, 2006, 2007, 2008
   
 9. Žádosti o informace – prostřednictvmí e-mailu 
   
 10. Příjem žádostí a dalších podání v úřední dobu a e-mailem nepřetržitě
   
 11. Opravné prostředky - ? 
   
 12. Formuláře
  Obecní úřad Moravice nabízí v úředních dnech a hodinách na podatelně formuláře z finančního úřadu a ČSSZ.
  Další formuláře si můžete stáhnout z: www.form.cz
   
 13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací - ?
   
 14. Nejdůležitější předpisy - ?
   
 15. Sazebník úhrad za poskytování informací – zdarma
   
 16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 
   
 17. Seznam organizací - ?