Obsah:

Podpora z Moravskoslezského kraje

Obec Moravice obdržela v roce 2018 dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu: "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje".

Kód programu: RRC/01/2018
Název projektu: "Rekonstrukce sklepních prostor obecního úřadu Moravice"
Projekt je financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje Id. č. smlouvy: 06675/2018/RRC
Výše dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje: 380.000 Kč
Vlastní zdroje obce Moravice: 286.408 Kč
Celková cena díla činí: 666.408 Kč

Realizací této akce získala obec Moravice z nevyhovujících sklepních prostor obecního úřadu v Moravici opravené a rekonstruované prostory, které budou využity pro relaxaci návštěvníku. V těchto prostorách je nainstalovaná sauna, odpočinková místnost, místnost pro hydromasážní vanu, popř. vany, místnost s barem a šatna. Prostory jsou vyhřívány pomocí nového podlahového teplovodního topení. Obec tyto prostory nabídne k relaxaci svým občanům i klientům chráněného bydlení v Moravice.

Povinná publicita