Obsah:

GDPR - informace

GDPR V souladu s ustanovením čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zpřístupňuje Obec Radkov informace o účelu zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů. V souladu s tímto nařízením jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: e-mail: daniel.stuchlik@sms-sluzby.cz telefon: +420 774 420 750