Obsah:

Informace k CzechPointu

Czech Point
Co je to Czech Point                                               
 
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:
 
Výpisy z veřejných evidencí:
  • Obchodní rejstřík
  • Živnostenský rejstřík
  • Katastr nemovitostí
Výpisy z neveřejných evidencí
  •  Rejstřík trestů
  • Výpis trestných bodů za dopravní přestupky
Ceník
 
 

Evidence
Cena za 1. stranu
Cena za každou další i započatou stránku
Obchodní rejstřík
100 Kč
50 Kč
Živnostenský rejstřík
100 Kč
50 Kč
Katastr nemovitostí
100 Kč
50 Kč
Výpis trestných bodů za dopravní přestupky
 
Rejstřík trestů
 
  50 Kč
 
  50 Kč
 
 
 
  0 Kč
 
  0 Kč
 
 
 Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit:
 
Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
 
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík
IČ subjektu
Živnostenský rejstřík
IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí
Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

 
  
Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů (RT) a z trestných bodů za dopravní přestupky (TB)

Pro vydání ověřeného výpisu z RT a TB je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT a TB  je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
Pokud někdo požádá o výpis z RT a TB v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Výstupy z Czech POINT se vydávají na Obecním úřadě v Moravice v níže uvedených hodinách pro veřejnost.
 

Den
Od
Do
Od
Do
Pondělí
8.00
11.30
 
 
Úterý
Zavřeno
 
 
 
Středa
16.00
17.30
 
 
Čtvrtek
8.00
11.30
 
 
Pátek
Zavřeno
 
 
 
Sobota
Zavřeno
 
 
 
Neděle
Zavřeno