Drobečková navigace: Úvodní stránka > Spolky a sdružení > Tenisový klub > Ceník za využívání víceúčelového hřiště v Moravici na rok 2012 >
Obsah:

Ceník za využívání víceúčelového hřiště v Moravici na rok 2012

 

Ceník za využívání víceúčelového hřiště v Moravici
Členové tenisového klubu Moravice
 1.      Členský poplatek pro osobu na sezonu 2012   - 300,- Kč 
 
Nečlenové tenisového klubu Moravice
1.   Cena pronájmu hrací plochy víceúčelového hřiště je 60,-Kč / hod. 
2.   Každý nečlen tenisového klubu je povinen zaplatit poměrnou část poplatku za 1 hodinu a to např.:
a)     V případě hry jeden nečlen ( např. hra o tréninkovou zeď ) – zaplatí správci částku 60,- Kč/hod.
b)     v případě hry dvou hráčů nečlenů – každý zaplatí správci částku 30,- Kč/ hod.
c)      v případě hry 1 člen + 1 nečlen – nečlen zaplatí 30,- Kč/hod
d)     v případě hry 4 nečlenové – každý nečlen zaplatí správci částku 15,- Kč / hod.
e)     v případě hry 1 člen + 3 nečlenové -   každý nečlen zaplatí správci částku 15,- Kč / hod.
f)        v případě většího počtu hráčů ( např. volejbal, turnaj ) zaplatí každý nečlen 15,- Kč/hod, nejvýše však do částky 120,- Kč/hod.    
 
Poplatek za osvětlení tenisového kurtu – plné osvětlení – 20,- Kč / hod
                                                                   
 
Veškeré poplatky se platí formou příjmového dokladu, který je uložen ve skřínce vpravo u vchodu na víceúčelové hřiště. Zaplacené poplatky předá správce víceúčelového hřiště spolu s kopií příjmového dokladu.     
 
 
Schváleno dne 30.09.2011 na pravidelném zasedání OZ obce Moravice
 
 Dus Josef, starosta obce Moravice